Plasmolyse

Plasmolyse (gr. plasma - form; lysis - løsne) - Skrumping av volumet av protoplasma i en celle ved vanntap og som skyldes osmose, en form for diffusjon hvor vann diffunderer over en membran. Sammentrekning og skrumping av celleinnholdet vekk fra celleveggen på grunn av osmotiske forhold. Ved plasmolyse vil plasmalemma bli hengende igjen i veggen ved plasmodesmata.

Plasmolyse oppstår når planteceller kommer i kontakt med et ytre miljø som har høyere konsentrasjon av oppløste stoffer (hyperton) enn det som finnes inne i cellen. 

Hechttråder (Kurt Hecht, 1912) er trådlignende utvekster fra celleveggen til plasmamembranen i plasmolyserte celler.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:42 - Sist endret 23. sep. 2020 14:16