Podsol

Podsol (russ. pol - under; zolith - vaske ut) - Grått jordlag (utvaskningslag) som er karakteristisk for en jordprofil laget i områder med sur berggrunn og mye nedbør.

Publisert 4. feb. 2011 10:42