Proteom

Den totale samling av alle proteiner i en celle, cellevev eller organisme på et gitt tidspunkt. 

Proteiner kan atskilles ved todimensjonal gelelektroforese siden de som oftest har forskjellig ladning og størrelse avhengig av antall og typer aminosyrer som proteinet består av. Man regner med at det er ca. 1300 proteiner som er felles for alle eukaryoter, og disse deltar i metabolisme, transport, replikasjon, transkripsjon, translasjon og proteinfolding. I tillegg har forskjellige organismegrupper strukturproteiner og enzymer (proteiner) som er spesifikke for arter og organismegrupper, og som blant annet deltar i sekundæremetabolismen.

Tilbake til hovedside

Publisert 6. des. 2019 05:57 - Sist endret 6. des. 2019 05:57