Pseudoblomst

Blad på en blomst som etter soppangrep har fått en form og farge som ligner på en blomst. Pseudoblomsten kan også skille ut duftstoffer og produsere nektar som tiltrekker pollinatorer som bidrar til å spre soppsporene som befinner seg på overflaten av blomsterbladene. Peudoblomsten behøver nødvendigvis ikke se ut som vertsplantens vanlige blomster. Peudoblomster er en form for soppmimikry.

Soppen skiller ut signalstoffer som endrer plantens genuttrykk og gir derved endret morfologi. Ifølge ABC-modellen er alle delene av en blomst egentlig blad med forskjellig utforming.

Noen sopp i sotsopporden Ustilaginales kan sterilisere blomsten og produsere soppsporer fra pollenknappene  eller i fruktknuten som derved kan spres med insekter og vind. F.eks. starrsot (Anthracoidea caricis syn. Ustilago caricis syn. Cinstractia caricis i fruktknuten hos starr (Carex sp.). Sotsopp er parasitter på planter bl.a. gras og starr, mangler fruktlegeme og har ikke vertsveksling.

Publisert 14. sep. 2017 13:24 - Sist endret 14. sep. 2017 13:26