MADS-boks gener

MADS-boks gener - Regulatorgener som gjennom evolusjonen har bevart et MADS-boks domene. Dette domene har blitt funnet i en transkripsjonsfaktor i gjær (mcm1), i gener som deltar i blomsterdannelse hos vårskrinneblom (Arabidopsis) (agamous) og løvemunn (Anthirrinum) (deficiens), samt et gen som koder for en serumresponsfaktor hos menneske (srf). Alle regulatorproteinene som kodes av MADS-boksgenene har til felles at de overfører signaler fra organismenes omgivelser til cellene. Plantene har ca. 100 forskjellige MADS-boksgener, mens sopp og dyr har fra 1-5.

 

A, B og C genene for utvikling av bladene i blomsten (ABC-modellen) er MADS-boksgener. Genproduktene for MADS-boksgener koder for proteiner med et motif i enden, kalt MADS-boks, som trengs for DNA-binding. MADS-boks homeotiske gener er konserverte, kan gi homeotiske mutasjoner på lignende måte som Hox-gener hos dyr.

Meristemidentitetsgener deltar i skifte fra et vegetativt til et reproduktivt system. I utvikling av en blomsterstand deltar blomsterstandgener.  Flere av organidentitetsgenene som bestemmer utviklingsretningen av de forskjellige bladene i en blomst er MADS-boksgener.

Begerblad, kronblad, pollenblad og fruktblad i en blomst er egentlig forskjellige utviklingsveier for et blad. I Arabidopsis ABC-modellen for organidentitet og blomstring tilsvarer genene ABC: A=APETALA1/2, B=APETALA3/PISTILLATA og C=AGAMOUS. Dette er gener som ligger nedstrøms og blir aktivert av bl.a. genene SOC1 (SUPRESSOR OF CONSTANS1), LFY (LEAFY) og AP1 (APETALA1). De sistnevnte blir aktivert når FT-protein, kodet av genet FT (FLOWERING LOCUS T),  blir fraktet i silvevet (floemet) fra blomstringsinduserte blader til apikalmeristemet. Der reagerer FT med en basisk leucin-zipper transkripsjonsfaktor (FD) og danner et FT-FD-kompleks. Det vegetative apikale meristemet blir omdannet til et blomstringsmeristem.

ABC-modell blomsterblad

ABC-modell for utvikling av bladene i en blomst.

Genet FLC(FLOWERING LOCUS C) koder for et FLC-protein, et MADS-boksprotein som virker som en repressor på blomstring, men hvor repressoren blir epigenetisk fjernet ved vernalisering.

Blomsterdiagram

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:34 - Sist endret 8. jan. 2021 14:04