Pollenblad

Pollenblad - Utvikles til en pollenbærer som produserer pollen i pollenknapper. Den hannlige delen i blomsten, andrøsiet. Pollenbladene kan være fri, samlet i bunter eller sammenvokst.

Et pollenblad består av en tynn pollentråd (filament, l. filum - tråd, gml .betegnelse støvtråd) med en ledningsstreng, et knappbånd (konnektiv, l. connectere - binde sammen) og en pollenknapp (gml betegnelse støvknapp) med fire til to pollensekker (theka, gr. theke - eske, hylster) med pollen (pollenkorn, gml. betegnelse blomsterstøv). Pollenknappene kan være fri eller sammenvokst til et rør. Hvis pollensekkene (theka) peker innover i et blomsterdigram kalles det intrors åpning i retning mot blomsten (l. introrsus - innover); og hvis theka peker utover skjer det extrors åpning av pollenknappen i retning vekk fra sentrum i blomsten (l. extrorsus - utover).Veggen til fire mikrosporangier med tetrader av mikrosporer er ytterst omgitt av epidermis, deretter følger et endothecium (fiberlaget, gr. endon - innenfor) med karakteristiske veggfortykkelser, etterfulgt av et mellomlag og et tapetlag (l. tapete - teppebelagt) rundt de fire mikrosporangiene. Arkesporceller (gr. arche - begynnelse) innenfor tapetlaget gjennomgår mitose og danner mikrosporemorceller (pollenmorcelle). I en reduksjonsdeling (meiose) omdannes hver pollenmorcelle til fire mikrosporer i en tetrade (mikrosporogenese). Mikrosporene går igjennom en pollenmitose og danner pollenkorn med en generativ kjerne og en vegetativ kjerne. Midt- og tapetlaget forsvinner og det er en nær sammenheng mellom tapetlaget og utvikling av av det sporogene vevet. Vevet mellom de fire mikrosporangiene forsvinner og det blir to pollensekker hvor pollen slipper ut gjennom en åpning (stomium). Vanligvis er det 4 pollensekker per pollenknapp, men ca. 10% av angiospermene har bare 2 pollensekker (mikrosporanger), noen kan ha flere

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:42 - Sist endret 15. nov. 2019 08:33