Mikrosporogenese

Mikrosporogenese - Dannelse av hannlige mikrosporer. Produksjon av frie mikrosporer i andrøsiet via reduksjonsdeling (meiose I + II) . Diploide arkesporceller i de fire mikrosporangiene i pollenknappen i blomsten hos blomsterplanter (angiospermer) differensieres til diploide pollenmorceller  (mikrosporocyter, mikrosporemorceller) som gjennomgår reduksjonsdeling, meiose I og II,  og danner en tetrade med fire haploide mikrosporer omgitt av kallose. Tapetlaget skiller ut enzymet kallase og celleveggnedbrytende enzymer som skiller mikrosporene i tetradene eller polyadene. Imidertid, hos insektpollinerende arter som røsslyng (Calluna vulgaris) bevares tetradene.

Pollen

Tverrsnitt pollenknapp blomst tomat

Tverrsnitt av pollenknapp  med fire pollensekker med pollenkorn fra blomsten til tomat (Lycopersicon esculentum).

Mikrosporogenese i andrøsiet gir via meiose I +II fire mikrosporer.  I meiosens telofase I dekondenseres kromosomene noe, men kan også avhengig av art kondenseres. Cellen går deretter raskt inn i profase II. I metafase II ligger kromosomene i metafaseplanet, og spindelen er festet til centromeren. I anafase II atskilles søsterkromatidene og trekkes mot polene, og i telofase II dekondenseres kromosomene, og meisen ender i cytokinese med fire haploide celler, fire mikrosporer i en tetrade.

Mikrogametogenese

Mikrogametogenese er dannelsen av hannlige gameter fra mikrosporer,  hvor pollenmitose I er en asymmetrisk celledeling som gir et bicellulært pollen med  større vegetativ celle (tubecelle) og en liten generativ  celle med en spermkjerne som ligger ut mot celleveggen. Stivelseskornene er samlet i tubecellen. Tubecellen danner pollenslangen når kompatibelt pollenkorn spirer på arret. Hos noen arter stopper utviklingen med en generativ celle med spermkjerne, og man har en umoden hannlig gametofytt, og hvor pollenmitose II utsettes og skjer i pollenslangen.   I pollenmitose II blir det dannet et tricellulært pollen (tre celler),  en moden hannlig gametofytt bestående av en vegetativ celle, og to generative celler med hver sin spermkjerne. Det er sjeldent at celler ligger inne i celler, men dette skjer i både den hunnlige og hannlige gametofytten hos blomsterplanter. Celleveggen i pollen består av en intine og eksine innsatt med sporopollenin.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:36 - Sist endret 9. des. 2020 10:25