Pterocarpaner

er avledete (derivater) stoffer fra isoflavonoider i planter som blir laget som respons på infeksjoner fra patogener. Biosyntesen kan også bli aktivert av ultrafiolett stråling og abiotiske elicitorer. De består av kjemiske ringstrukturer som benzen, pyran og furan (benzo-pyrano-furano-benzener, benzofurokromener) og finnes både i cis- og trans-former. Finnes blant annet hos arter i erteblomstfamilien (Fabaceae).

Eksempler er phaseollin fra bønner (Phaseolus vulgaris), glyceollin fra søyabønner (Glycine max),  pterocarpin, pisatin fra erter (Pisum sativum), neodulin og medicarpin fra Medicago sp.. Pterokarpaner kan også ha farmakologiske effekter på mennesker.

Tilbake til hovedside

Publisert 24. mai 2021 18:19 - Sist endret 24. mai 2021 18:19