Råhumus

Råhumus - Surt delvis uomsatt ytre organisk lag på mineraljorda i et podsolprofil.

Publisert 4. feb. 2011 10:45