Rakle

Rakle - Blomsterstand sammensatt av vindpollinerte enkjønnete små blomster innenfor hvert sitt rakleskjell f.eks. osp, bjerk, or osv. Hanraklene kan være lang hengende dinglende (positivt gravitropisk), mens hunraklene (fruktraklene) ofte er opprette (negativt gravitropisk) som hos or og bjerk. Hanraklen faller av som en enhet.

Akslignende blomsterstand med en tett ansamling av små uanselige enkjønnete blomster. Blomsterdekket mangler eller er meget redusert som en tilpasning til vindpollinering før løvsprett.  Anlegget til raklene blir laget på ettersommeren og overvintrer. Hanraklene er hengende sylinderformet og hos or og hassel starter veksten tidlig om våren i februar til mars. Hunraklene hos bjerk er oppreist og finnes i egne knopper.
Bjerkerakler
Hann- og hunnrakler på bjerk. Bjerkepollen inneholder allergener som kan fremkalle pollenallergi.
Rakle gråor
Rakle fra gråor (Alnus incana) i bjerkefamilien.
Rakler gråor
Rakler på gråor/gråolder (Alnus incana). Or er treet som først får rakler om våren, etterfulgt av hassel (Corylus avellana). 
Gulfargete hannrakler hos selje og vier i slekten Salix. Hannraklen faller av som en enhet via absisjon og et avkastningslag. Rakletrærne er løvfellende busker og trær som vokser i den tempererte sonen.
rakler
Rakler fra hengebjørk (Betula verrucosa)  og svartor (Alnus glutinosa). Zippel H & Bollman C. Verlag von Friedrich Vieweg & Sons, Braunschweig.
selje
Selje (Salix caprea L.)1. Hannrakle. 2. Hannblomst. 3. Hunnrakle. 4. Hunnblomst. 5. Grein med blad. 6. Modent frøhus. 7. Frø. 8. Vegetativ formering av kvist Salix viminalis L.  J Eriksson Botaniska väggtavlor. P A Norstedt & Söners Förlag, Stockholm.
Bilde av hanrakle fra selje.
Publisert 4. feb. 2011 10:45 - Sist endret 4. apr. 2021 10:48