Respirasjonskvotsient

Respirasjonskvotsient - RQ. Forholdet mellom antall mol CO2 utskilt og mol O2 forbrukt ved respirasjon av et substrat. Respirasjonskoeffisienten er avhengig av hvor mye oksygen substratet inneholder. Respireres karbohydrater er den teoretiske verdien for RQ=ca. 1. Respireres organiske syrer blir RQ=ca. 1.3 og respireres fett og protein blir RQ=ca. 0.7

Publisert 4. feb. 2011 10:46 - Sist endret 4. feb. 2011 10:46