Revers DNA gyrase

Revers DNA gyrase - Enzym hos hypertermofile archaeabakterier som lager positiv supertvinning av sirkulært DNA.

Publisert 4. feb. 2011 10:47