Ribbemaneter

Ribbemaneter (Ctenophora, gr. ktenos - kam; pherein - bære; eng. comb-jellies), ca. 100 arter. Tidligere plassert i rekke Acnidaria (gr. a - uten; knide - nesle), men en art Haeckelia rubra har nematocyster. Ribbemanetene er gjennomsiktige pelagiske predatorer som kan lyse i mørke ved bioluminiscens. Finnes i åpent hav.

Ribbemaneter er kule- eller eggformet, har lange cilier som danner kamplater, hvor 8 ytre kamområder med cilier gir effektiv svømming. Beveger seg med koordinerte slag med ciliene. Ribbene går som medianer fra pol til pol. Ribbemaneter har to lange tentakler med klebeceller som kan trekkes inn i en tentakkelskjede. Tentaklene har  klebeceller (colloblaster, gr. kolla - lim; blastos - blære) med klebrig overflate med tråd fanger bytte. Har ikke nematocyster. Mellom ektoderm og endoderm en gelatinformet mesogloea med mesenkymale muskelfibre og amøboide celler. Mangler velorganiserte indre organer.  Har munn, svelgrør (pharynx), ektodermal mage, og en aboral (l. ab - fra; os/oris - munn) kanal som ender i to analkanaler/analporer. Har statocyste ved analkanalen. Respirasjon og ekskresjon skjer gjennom overflaten. Epidermis har sensoriske celler. Hermafroditter (monoike) hvor befruktede egg slippes ut i vannet. Gir frittsvømmende larve (cydippidlarve) som ligner de voksne individene. Ligner på medusene hos nesledyrene og skyldes muligens konvergent evolusjon.

Underklasse Tentaculata

(l. tentaculum - føler)

Har tentakler med eller uten tentakkelskjede.

Orden Cydippida

Kropp formet som kule. Sjøstikkelsbær (Pleurobrachia pileus).

Orden Cestida

Båndformet kropp. Venusbelte (Cestum veneris). Velamen.

Orden Platyctenea (gr. platys - flat; ktenos - kam)

Flattrykt fra oversiden. Lever på sjøbunnen. Slekter: Coeloplana; Ctenoplana; Gastrodes (snylter på frittlevende salper); Tjalfiella.

Orden Lobata (l. lobus - lapp, flik)

Kropp avlang sammentrykt fra siden. Mnemiopsis. Øreribbemanet (Bolinopsis infundibulum).

Underklasse Nuda

(l. nudus - naken)

Mangler tentakler.

Orden Beroida (l. Beroe - en nymfe)

Fingerbølformet flattrykt kropp. Beroe gracilis

Teksten er hentet fra Zoologi  - om dyr og dyreliv

Tilbake til hovedside

Publisert 16. jan. 2019 11:54 - Sist endret 16. jan. 2019 11:54