Riboflavin

Riboflavin (l. flavus - blekgul) - Vitamin B2, et av B-vitaminene. Riboflavin er gulfarget i oksidert form (kinon). Er kjemisk bygget opp av et isoalloxazin som inneholder et pterin. Reduseres til hydrokinon ved å motta to elektroner og to protoner. Inngår i koenzymene flavin mononukleotid (FMN) eller flavin adenin dinukleotid (FAD) i flavoproteiner (oksidoreduktaser). Eksempler på flavoproteiner er nitrat reduktase og nitritt reduktase som bruker henholdsvis nitrat og nitritt som elektronakseptor. Andre eksempler er enzymene glykolat oksidase og xanthin oksidase med oksygen som elektronakseptor, samt succinat dehydrogenase.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:47 - Sist endret 8. mars 2020 15:18