Riboflavin

Riboflavin (l. flavus - blekgul) - Vitamin B2, (laktoflavin) et av de vannløselige B-vitaminene. Riboflavin er gulfarget i oksidert form (kinon). Er kjemisk bygget opp av et isoalloxazin som inneholder et pterin. Reduseres til hydrokinon ved å motta to elektroner og to protoner. Inngår i koenzymene flavin mononukleotid (FMN) eller flavin adenin dinukleotid (FAD) i flavoproteiner (oksidoreduktaser) som inngår i redoksreaksjoner i alle levende organismer. 

Eksempler på flavoproteiner er nitrat reduktase og nitritt reduktase som bruker henholdsvis nitrat og nitritt som elektronakseptor. Andre eksempler er enzymene glykolat oksidase og xanthin oksidase med oksygen som elektronakseptor, samt succinat dehydrogenase.

Kilder til riboflavin i kosten er plantematerialer, kjøtt, melkeprodukter, og egg. 

Riboflavin (E101i) og riboflavin-5-natriumofsfat (E101ii) blir brukt i næringsmiddelindustrien som et gult fargestoff. Riboflavin blir også brukt som vitamintilskudd i kraftfor til husdyr. Overskudd av riboflavin blir utskilt i urinen som får en sterkt gul fluorescerende farge. 

Riboflavin blir produsert industrielt fra fra fermenterende bakterier (Bacillus subtilis) eller gjærsopp (Ashbya gossypii syn. Eremothecium gossippiiCandida famata). i familien Saccharomycetaceae.   Flavinogene mikroorganismer lager riboflavin fra ribulose-5-fosfat i pentosefosfatveien eller guanosin trifosfat i purinbiosynteseveien. Riboflavin kan også bli brukt i beskyttelse mot ultrafiolett stråling. Det er laget genomodiserte mikroorganismer som øker produksjonen av riboflavin. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:47 - Sist endret 8. okt. 2021 12:10