Rotstokk

Rotstokk - Jordstengel med skjellformete blad, og som vanligvis vokser horisontalt nede i jorda eller nær jordoverflaten. Den minst omdannede formen av jordstengler. Fra rotstkokken vokser det ut adventivrøtter (birøtter). Fra rotstokken vokser det i vekstsesongen opp en overjordisk stengel med blad.

Rotstokken har varierende grad av greining.  Rotstokken hos hvitveis birøtter, bladskjell og en knopp i enden. Rotstokken til hestehov er greinet, men lite greinet hos kantkonvall. Blåveis, fiol, engsoleie og marikåpe har korte rotstokker i jordoverfalten. Mer omdannede former av jordstengler er stengelknoller og løk. Se rhizom, stengel og jordstengel.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:47 - Sist endret 12. nov. 2019 14:49