Rug

Rug (Secale cereale) er kornslag (cereal) i grasfamilien (Poaceae), tribus Triticeae, eng. rye. Høstrug og vårrug sås henholdsvis om høsten (trenger vernalisering) og om våren. Tåler kaldt klima, næringsfattig jord og kort vekstsesong. Opprinnelse fra Afghanistan/Turkmenistan (Lille-Asia).

Toblomstret småaks. Småaks i to rekker. Nedre inneragne med kjøl, hår og snerp. Vindpollinering. Lang halm. Sorter: S. ancestrale, S. montanum.

Rugkorn

Rugkorn (Secale cereale). 

Bruk og historie

Rugmel har mørkere farge enn hvetemel. Rugbrød populært i Øst-Europa og Tyskland (Schwartzbrot). Produseres mye i Russland. Dyrking av svedjerug på nybrott. Rug har et velutviklet rotsystem som går dypt ned i jorden. 

Tilbake til hovedside

Publisert 14. feb. 2019 10:50 - Sist endret 12. okt. 2020 17:00