Rug

Rug (Secale cereale) er kornslag (cereal) i grasfamilien (Poaceae), tribus Triticeae, eng. rye. Høstrug og vårrug sås henholdsvis om høsten (trenger vernalisering) og om våren. Tåler kaldt klima, næringsfattig jord og kort vekstsesong. Opprinnelse fra Afghanistan/Turkmenistan (Lille-Asia).

To-treblomstret småaks. Småaks med 2-3 blomster i to rekker. Spiss ytteragne med kjøl og en "nerve", Nedre inneragne med kjøl, hår og 2-4 cm langt snerp. Vindpollinering. Lang halm. Sorter: S. ancestrale, S. montanum.

Rugkorn

Rugkorn (Secale cereale) uten skall og med fure.  Hos hvete og rug er ikke inneragna fastvokst til fruktveggen. Hos hvete er lengde:bredde av kornet ca. 2:1, og hos rug er lengde:bredde ca. 3:1. Rug har vanligvis gråaktig farge.

Bruk og historie

Rugmel har mørkere farge enn hvetemel. Rugbrød populært i Øst-Europa og Tyskland (Schwartzbrot). Produseres mye i Russland. Dyrking av svedjerug på nybrott. Rug har et velutviklet rotsystem som går dypt ned i jorden. 

Hvad er det, som rører sig borte i rugen?

Rugen skjælver.

Det er østenvinden, som bølger i kornet.

Rugen skjælver. …

Sigbjørn Obstfelder

Tilbake til hovedside

Publisert 14. feb. 2019 10:50 - Sist endret 9. mars 2022 13:06