Saftmerker

i blomsten mønster av pigmentflekker som tjener som guide (nektarguide) for å lede insekter fram til nektar fra nektarier, og  som belønning pollineres blomsten. Saftmerkene kan i flere tilfeller bare være synlig i den ultrafiolette delen av det elektromagnetiske spektrum, slik at det er bare insekter som ser dem.

Saftmerker i blomsten hos flekkmarihånd

Saftflekker i blomsten fra flekkmarihand (Dactylorhiza maculata), og som vokser på næringsfattig substrat i fuktige omgivelser. Kan forveksles med skogmarihand

Saftmerker i blomsten hos flekkmarihånd

Saftmerker i blomsten hos flekkmarihand.

Saftmerker blomsten revebjelle

Saftmerker i blomsten fra revebjelle (Digitalis purpurea).

Tilbake til hovedside

 

Publisert 12. okt. 2018 13:48 - Sist endret 12. okt. 2018 14:04