Sjøtenner

Sjøtenner (Scaphopoda, gr. skaphe - båt; pous - fot; eng, tusk/tooth shells), ca. 400 arter, er marine dyr nedgravd på bløtbunn med hodet ned. Kan finnes på store havdyp. Rørformet skall i et stykke med åpning i begge ender. 

Sjøtenner spiser mikroorganismer som blir fanget av fangtråder/tentakler (captacula - l. captare - ligge å vente på) på hodet. Næringspartikler inn i munnen skjer ved cilier i en renne langs tentaklene. Mangler øyne. Konisk gravefot kommer ut av det største hullet lengre fremme (anterior). Hode og fot i ett med radula. Det kan skje muskelsammentrekninger i tentaklene. Kappen og kappehulen omgir hele dyret, og kappehulen finnes ventralt langs hele dyret lengde. Har ikke gjeller og ånder gjennom epitel i kappehulen, og vannet strømmer ut og inn av øvre ende (posterior).  Vannet går inn og ut i skallets bakende som stikker så vidt over bunnen. Vannet kommer sakte inn, og etter en tid støtes vannet ut med stor kraft. Næringspartikler i åndingsvannet fanges opp av cilier i kappeveggen og føres ned i magen vha. radula.

Sirkulasjon ved blodsinus, og mangler hjerte. Særkjønnete og utvendig befruktning. Pelagisk trokoforlarve (gr. trochos - hjul; sphaira - kule) utvikles til veligerlarve.

Familier med slekter i parentes: Dentaliidae (Dentalium).  Siphonodentaliidae (Entalina; Siphonodentalium; Cadulus).

Teksten er hentet fra Zoologi: om dyr og dyreliv

Tilbake til hovedside

Publisert 18. jan. 2019 08:44 - Sist endret 18. jan. 2019 08:44