Skyggeplanter

Skyggeplanter - Planter som vokser i skygge, oftest i vegetasjonsskygge fra andre planter. Motsatt solplanter som vokser på lokaliteter med mye lys. Skyggeplanter har skyggeblad med bladanatomi tilpasset lite lys.

Sammenlignet med solplanter har skyggeplanter tynnere blad, kortere pallisadevevceller, tynnere kutikula, og har flere thylakoider i grana i kloroplasten. Kloroplasten kan bevege seg i cellen og kan plasseres i skyggestilling slik at flest mulig av dem kan motta lys, eller de kan plasseres i solstilling slik at færrest mulig mottar lys. Dette siste gjelder for solplanter. Skyggeplanter har mer av lyshøstende klorofyllkompleks II og mer klorofyll b enn solplantene. Epidermiscellene i blad fra skyggeplanter kan virke som linser som fokuserer lys ned på kloroplastene. Planter som vokser i skygge utsettes ofte plutselig for mer lys når vegetasjonen over flytter på seg i vind og det slipper ned lysglimt i skogbunnen. Mange ekstreme skyggeplanter, som i bunnen av tropisk regnskog, baserer mye av sin fotosyntese på disse lysglimtene.

Myske

Myske (Galium odoratum) er en av skyggeplantene i løvskogen.

Gaukesyre

Gaukesyre (Oxalis acetosella) har et tynt blad tilpasset skygge. Følger like etter hvitveis om våren.

Skyggeblad og solblad

Stueplanter er ofte skyggeplanter

Innendørs med lite lys kan bl.a. følgende skyggetålende stueplanter brukes: Sjømannstrøst (Aglaonema); svigermors tunge (Sansevieria); Dracaena og gullranke (Epipremnum aureum). Radiatorplante.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:50 - Sist endret 20. nov. 2018 14:13