Solplante

Solplanter er planter tilpasset lysåpne voksesteder med lite vegetasjonsskygge. Solplantene må også ha god tilpasning til tørke i form av tykk epidermis, kutikula og vokslag, samt et grenselag på bladene som reduserer transpirasjon.  Eksempler på solplanter er røsslyng, engnellik og tiriltunge. Motsatt av skyggeplanter.

 

Røsslyng

Bilde 1. Røsslyng (Calluna vulgaris) trives på lysåpne lokaliteter med næringsfattig sur jord. Etter flatehogst skjer det suksesjon med bl.a. blåbærlyng. Etter hvert vil blåbærlyngen bli utkonkurrert av røsslyng.

Røsslyng

 

Røsslyng

Bilde 2. Røsslyng (Calluna vulgaris).

Røsslyng

Bilde 3. Røsslyng (Calluna vulgaris).

Tilbake til hovedside

Publisert 24. juni 2016 14:08 - Sist endret 20. nov. 2018 14:16