SRP

SRP - "Signal recognition particle". Signalgjenkjennelse partikkel. Et ribonukleoprotein bestående av 6 polypeptidkjeder og 7S RNA. Kompleks som kjenner igjen et signalpeptid på et protein under proteinsyntesen (translasjon).

Preproteiner som tas opp av endoplasmatisk retikulum (ER) inneholder et signalpeptid på 13-30 aminosyrer i den N-terminale enden. Peptidet fjernes av en endopeptidase når proteinet transporteres inn i ER. Det første som skjer er at signalpeptidet reagerer med SRP og en reseptor (mottakermolekyl) på ER, kalt SRP reseptor. SRP hindrer at mRNA transkriberes videre, og sørger for at proteinsyntesen på ribosomene koordineres med transport av protein inn i ER.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:51 - Sist endret 14. nov. 2018 11:07