Steinfrukt

Steinfrukt (drupa) - Drupe. Drupa (gr. dryppa - oliven). Steinfrukt har en fruktvegg (perikarp) som er differensiert i en hudaktig ektokarp, en kjøttfull mesokarp, og innerst en steinhard endokarp (steinkjerne)  som inneholder vanligvis ett frø, men kan ha to. 

Eksempler på steinfrukter er  plomme, kirsebær, morell, krekling, trollhegg, kristtorn, krossved, mjølbær, rypebær, mandel, valnøtt, oliven, kokosnøtt (steinkjernen i kokospalmens frukt) og kaffe (kaffebønnen er frøet i kaffefrukten).

Krekling med steinfrukter

Krekling (Empetrum nigrum ssp nigrum) eller krøkebær i lyngfamilien er eviggrønn, særbu, og med steinfrukter. Kreklingbær er ikke bær i botanisk forstand. Krekling vokser i barskog og på fjellet (fjellkrekling er hermafroditt (Empetrum nigrum ssp. hermafroditum) og polyploid). Bladene inneholder et dihydrostilben, batatasin III som virker allelopatisk.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:51 - Sist endret 13. feb. 2019 12:17