Allelopati

Allelopati (gr. allos - andre; pathos - lide) - Kjemiske stoffer som skilles ut av en plante og som påvirker en annen plante. Stoffer som gir allelopati kalles allelokjemikalier.

En organisme som hemmer veksten av en annen organisme via utskillelse av kjemiske stoffer.

Publisert 4. feb. 2011 10:06 - Sist endret 27. feb. 2017 11:07