Syntrofi

Syntrofi (gr. syn=sym - sammen; gr. trophos - spise) - Når to eller flere mikroorganismer samarbeider om å bryte ned et stoff, som ingen av dem kan hanskes med alene. F.eks. kan etanolfermentering til acetat (energetisk lite gunstig reaksjon) kobles til metanogenese (energetisk gunstig) ved hydrogenoverføring mellom artene slik at begge organismegrupper tjener på det mutualistiske forholdet.

Syntrofi

Publisert 4. feb. 2011 10:53