Thigmomorfogenese

Thigmomorfogenese (gr. thigma - berøring; morphe - form) - Bøyning eller redusert vekst av en planteorgan som respons på et berøringsstimuli. F.eks. slyngtråd som fester seg rundt andre objekter. Røtter som vokser rundt en stein. Planter som berøres mekanisk eller av vind får redusert strekningsvekst og blir derved lavere enn planter som ikke får slik berøring. Berøringen fører til at gener som har med etylen og kalsium blir skrudd på. Vegetasjon med ensidig vindbelastning ved kysten får en karakteristisk vekstform (bilde).

Thigmomorfogenese - planter som ristes blir mer kompakte

   På begynnelsen av 1970-tallet startet plantefysiologen Mordecai J. Jaffe å undersøke hva som skjedde med planter når man gned bladene mellom fingrene. Overraskelsen var stor da plantene som ble gnidd bare ble halvparten så høye som de som fikk stå i fred. Plantene ble korte, kompakte og bredde seg mer utover når de ble mekanisk plaget. Det samme skjer når planten blir ristet kraftig.   Utendørs vil kraftig vind virke på samme måten og gi lave kompakte planter. Det kan være grunnen til den krypende veksten hos planter i fjellet. Planter i værharde strøk får en vekstform vekk fra den fremherskende vindretningen.  Kraftig vanning og stadig berøring av plantene med forskjellig redskap vil ha samme effekten. Tynne , høye og slanke planter som vi finner innendørs i drivhus er på en måte unaturlige siden de ikke blir utsatt for vær og vind som sine kortere slektninger utendørs.   Hva er det som skjer ved slik mekanisk berøring ? Vi kan ikke se noen ytre skader på plantene så ingenting tyder på at noe er ødelagt. At stengelen blir tykkere og kraftigere kan tyde på at plantehormonet eten deltar.     Noen planter synes å tåle tråkk svært godt. Groblad, tunrapp og tungras er slike tråkkplanter. Tungras (Polygonum aviculare) i slireknefamilien er ikke et gras, og den tåler ikke bare tråkk, men tåler også godt tørke. Planter i fjellet med liten årlig tilvekst er svært sårbare overfor tråkk.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:54 - Sist endret 1. apr. 2019 16:06