Transfeksjon

Transfeksjon - (l. transversus - krysse, inficere - infeksjon) Innføring av fremmed DNA, RNA eller protein (antistoffer) i celler med formål å endre genotype eller fenotype, spesielt i eukaryote celler i kultur (cellelinjer, stamceller, nevroner). Transformasjon av prokaryote celler, bakterier transformert med DNA fra et bakterievirus (bakteriofager). Opptak, inkorporering og uttrykk av rekombinant DNA.

Elektroporering er en metode som gjør cellemembranen permeabel, lager hull via elektriske pulser og elektrisk felt som gjør at fremmed materiale blir tatt opp i cellen. Bruk av kalsiumfosfat, mikroinjeksjon, genkanon, hydrostatisk trykk, protoplastfusjon eller liposomer som fusjonerer med cellemembranen (lipofeksjon) er eksempler på metoder. Virus kan avlevere nukleinsyrer i en vertscelle. En transfeksjon kan gi et stabilt resultat, men også en transient midlertidig respons.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:55 - Sist endret 24. apr. 2019 13:57