Rekombinant DNA

Rekombinant DNA - Fragmenter av DNA fra to forskjellige kilder som er skjøtt sammen til ett molekyl. Rekombinant DNA lages ved å kutte DNA molekyler med restriksjonsenzymer og skjøte fragmenter fra de forskjellige kildene med DNA-ligase. Nøkkelkomponent i DNA-teknologi i produksjon av genmodifiserte organismer. F.eks. kan et gen fra en bakterie som har et enzym som kan omsette et ugrasmiddel settes inn i planter slik at plantene også tåler det samme ugrasmiddelet.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:46 - Sist endret 13. feb. 2021 14:22