Tvaremose

Tvaremose (Marchantia sp.) er en levermose i orden Marchantiales

Marchantia hunntvare

Bilde 1. Detalj fra hunntvaren hos tvaremose (Marchantia polymorpha) i tidlig stadium. Tvarestilken som kommer opp fra thallus (arkegonieforen) og tvaren hører med til gametofytten.

Marchantia arkegonium på hunntvare

Bilde 2. Detalj fra hunntvaren hos tvaremose (Marchantia polymorpha) i tidlig stadium med arkegonier omgitt av pseudoperiant. I fuktig være kommer spermceller fra anteridiet inn kanalen i arkegoniet.

Marchantia tverrsnitt hunntvare

Bilde 3. Detalj fra hunntvaren hos tvaremose (Marchantia polymorpha). Bildet viser sporofytten (arkegoniofor) med sporangier som inneholder sporer og elaterer, festet med en fot og stilk. Mellom sporangiene er det skjellformete utvekster.

Marchantia tverrsnitt hunntvare

Bilde 4. Detalj fra hunntvaren hos tvaremose (Marchantia polymorpha). Sporangium (3) som inneholder sporer og elaterer, festet med en fot (1) og stilk (2).

Marchantia tverrsnitt hanntvare

Bilde 5 Detalj fra hanntvaren hos tvaremose (Marchantia polymorpha) med anteridier.

Marchantia tverrsnitt hanntvare

Bilde 7. Anteridium på hanntvaren fra tvaremose (Marchantia polymorpha). Anteridier i hulrom med utløp til overflaten. 

Marchantia thallus tverrsnitt

Bilde 8. Tvaremose (Marchantia polymorpha) med detalj fra pore og luftkanaler.

Marchantia tverrsnitt thallus

Bilde 9. Tvaremose (Marchantia polymorpha) har porer i epidermis på oversiden som leder CO2 inn til luftkanaler som står i kontakt med rekker med fotosyntetiserende celler. Under luftkanalene er det parenkym og epidermis på undersiden med rhizoider og flercellete utvekster (skjell). Poren kan ikke åpne og lukke seg slik at spalteåpningene på blad.

Grolegemer Marchantia

Bilde 10. Tvaremose (Marchantia polymorpha) har grolegemer (yngleknopper, gemma) på thallus i grokornkopp, og som gir vegetativ formering.

Tilbake til hovedside

Publisert 15. juni 2016 10:21 - Sist endret 9. des. 2020 17:36