Wahlund-effekt

Innen populasjonsgenetikk hvor det for en stor populasjon vil være økt frekvens av homozygoteri i subpopulasjoner av den store populasjonen, beskrevet av svensken Sten Wahlund (1901-1976). Underpopulasjonene med forskjellig allelfrekvenser har redusert heterozygoti enn det som forventes ut fra Hardy-Weinberg-likevekten. Når to subpopulasjoner smelter sammen så vil forkomsten av homozygoter minske.

Publisert 6. apr. 2017 14:23 - Sist endret 6. apr. 2017 14:23