Hardy-Weinberg likevekt

Hardy-Weinberg likevekt - Likevektsfordeling av alleler i et enkelt locus etter en generasjon med tilfeldig krysning. En matematisk beskrivelse av den relative frekvensen av to eller flere alleler i en populasjon og som ikke endrer seg pga. Mendelsk segregasjon. Genotyp og allelfrekvens forblir konstant i en tilfeldig kryssende populasjon hvor det ikke er innavl, seleksjon eller andre evolusjonære krefter. Hvis frekvensen av et allel a er p og frekvensen av et allel b er q, så blir genotypefrekvensen etter en generasjon ved tilfeldig krysning vil bli

Hard-Weinberg likevekt

Genotypefrekvensen er en binomial funksjon av allelfrekvensen etter en generasjon med tilfeldig krysning. Avvik fra Hardy-Weinberg likevekt kan skyldes Wahlund effekt hvor populasjonen egentlig består av to subpopulasjoner som hver krysses tilfeldig, men har forskjellig allelfrekvens.

Hardy-Weinberg-likevekt forutsetter en uendelig stor populasjon hvor det skjer tilfeldig parring, og hvor det er ingen seleksjon og ingen migrasjon. Imidlertid, hvis det skjer genetisk drift og mutasjoner så vil det utvikle seg subpopulasjoner, og det er bare migrasjon mellom subpopulasjonene som lager en mer homogen populasjon.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:23 - Sist endret 24. mars 2020 09:54