Xanthoner

Xanthoner - Gulfargede benzofenon-derivater (C6-C1-C6) som forekommer som glykosider. F.eks. gentisin, mangiferin.

Publisert 4. feb. 2011 10:57