Zeitlupe proteiner

Zeitlupe proteiner (ty. sakte bevegelse) deltar bl.a. i cirkadiske rytmer og stilling av den biologiske klokken. Zeitlupe har et LOV-domene (”Light- Oxygen –Voltage”) som binder kromoforen flavin mononukleotid (FMN), samt et F-boks motiv som er en del av E3 ubiquitin kinase.

Merking med ubiquitin klargjør proteiner for nedbrytning i proteasomer.  Flavinmononukleotid (FMN) er en UV-A absorberende kromofor. Zeitlupe proteiner ligner fototropiner, men fototropiner mangler F-boks.

Tilbake til hovedside

Publisert 18. feb. 2015 09:35 - Sist endret 24. apr. 2019 11:51