print logo

Epidermis

Epidermis (gr. epi - på, over; derma - hud, skinn) - Overhud. Det ytre primære hudvev på blader, stengel, og rot. Er ett cellelag tykk og cellene ligger tett sammen med bølgete vegger som i et puslespill. Epidermis har til funksjon å beskytte mot uttørking, mekaniske skader og inntrengende organismer og skal sørge for kommunikasjon mellom det indre av planten og miljøet utenfor (gassutveksling i blader og stengeler; vann og ioneopptak i røtter). Epidermis på overjordiske deler er ofte dekket en kutikula og et vokslag for å redusere transpirasjon, spesielt på tørketålende planter (xerofytter). Det finnes ikke kloroplaster i epidermisceller, bortsett fra lukkeceller i spalteåpningene og i neddykkete blader hos vannplanter. Neddykkete blad mangler også kutikula, men har en overflate dekket av karbohydratslim. På eldre flerårige planteorganer erstattes epidermis med en periderm (korkhud) som kommer fra et korkkambium.

Publisert 4. feb. 2011 10:17