Acetyl CoA

Acetyl CoA - Vannløselig metabolitt som består av en acetylgruppe bundet til svovel i koenzym A (CoA) i en energirik esterbinding, som en tiolester. Pyrodruesyre (pyruvat) fra glykolyse og betaoksidasjon av fettsyrer omdannes til acetyl CoA før tokarbon-gruppen i acetyl overføres til oksalacetat i en nukleofil addisjon og gir citrat. Acetyl oksideres til CO2 i trikarboksylsyresyklus (sitronsyresyklus).

Koenzym A (CoASH) består av B-vitaminet pantotensyre (vitamin B5) i amidbinding med beta-merkaptoetylamin koblet til 3-fosforylert ADP. Hydrolyse av den energirike tioesterbindingen er eksergonisk og frigir energi ca. -31.5 kJ/mol. I glykolysen gjennomgår pyruvat oksidativ dekarboksylering og danner acetyl-CoA i enzymkomplet pyruvat dehydrogenase.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:04 - Sist endret 16. juni 2020 11:39