Adventivrot

Røtter som dannes på en plante, men som ikke har sin opprinnelse fra rotvev. Det vil si at røttene utvikles fra en stengel, stamme eller blad.

Ved formering av stiklinger dannes det adventivrøtter fra snittflaten fra skuddbasis.

Hos jordbær (Fragaria) er det nodale adventivrøtter utviklet ved nodier på utløpere. Mangrove har støtterøtter utviklet fra stammen, og stammerøtter finner man hos bergflette (Hedera helix). Kimroten (frørot) ved frøspiringen hos enfrøbladete planter dør og blir erstattet av adventivfrøtter som danner en knipperot. Ved stengelbasis hos mais dannes det adventivrøtter som stabiliserer og støtter stengelen. Greiner fra bærbusker som graves delvis ned i jorden får utviklet adventivrøtter. Adventivrøtter blir også dannet under stresstilstander som oversvømt jord.

Mais (Zea mays) adventivrot

Adventivrøtter fra de nederste stengelnodiene hos mais (Zea mays) i grasfamilien (Poaceae). Adventivrøttene (kronerøtter) virker som støtterøtter som stabiliserer maisplanten og gjør den mer robust mot vind og mekanisk bøying. 

Tilbake til hovedside

Publisert 7. mars 2017 16:31 - Sist endret 3. jan. 2020 11:55