Alginater

Eer natrium-, kalsium- eller kalsium-salter fra algininsyre. Algininsyre er et polysakkarid som finnes i celleveggene og det intercellulære matriks (midtlamellen) hos marine brunalger (Phaeophyta). Alginater er ikke vannløselige, men kan absorbere store mengder vann og anvendes som et stabiliserende fortykningsmiddel og gel brukt i næringsmiddel- og legemiddelindustri.

Alginater er anioner og linære polymere satt sammen av monomere med  β-D-mannuronsyre og α-L-guluronsyre i α-1,4-bindinger.  Mannuronat og guluronat er uronsyrer som kan binde større mengder vann. Alginater har samme funksjon som festestoff i og mellom cellevegger i alger, analogt til pektin hos høyere planter.

Alginater kan danne en hydrogel ved kryssbinding mellom polysakkaridkjedene og  divanlente kationer som kalsium (Ca2+) og magnesium (Mg2+), og mellom syregruppene på guluronsyre. Forholdet mellom mannuronat og guluronat påvirker gelegenskapene, mykhet og porestørrelse, evne til å danne fibre og biofilm. Kjemisk struktur påvirkes av art brunalgeart, årstid og omgivelser Arter av tang og tare som blir brukt til industriell utvinning av alginater er grisetang (Ascophyllum nodosum), stortare (Laminaria hyperborea),  kjempetare (Macrocystis pyrifera), fingertare (Laminaria digitata), japantare (Laminaria japonica), Ecklonia maxima, samt arter i slektene Durvillae, Turbinaria,  Lessonia, og Sargassum. Alginater er biokompatible, biodegraderbare og lite giftige.

Tilbake til hovedside

Publisert 17. sep. 2021 10:17 - Sist endret 17. sep. 2021 15:00