Apoplast

Apoplast (gr. apo - bort fra; plastos - forme, danne) - Den delen av planten som ligger utenfor cytoplasmasystemet. Apoplasten omfatter celleveggene (celleveggapoplast), intercellularrom (intercellularromapoplast) og det ikkelevende ledningsvevet (xylemlumenapoplast.

Et kontinuerlig system av cellevegger, intercellularrom, samt trakeider og vedrør i xylem (vedvev) hvor vann med oppløste næringssalter kan bevege seg relativt fritt uten å måtte passere en plasmamembran og bevege seg inn i symplast.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:08 - Sist endret 10. juli 2021 14:56