Befruktning

Befruktning - Sammensmelting av hannlige og hunnlige kjønnsceller hos dyr og planter slik at det lages en befruktet eggcelle, en zygote. Dyr kan ha indre befruktning (pattedyr) eller ytre befruktning (amfibier, fisk ) (sex og reproduksjon hos dyr).

Befruktning hos planter

Hos planter blir pollen fester seg på arrfliker på arret, blir hydrert og sveller. Ca. 65 % av angiospermene har selvinkompatibilitet som hindrer at uønsket pollen fra egen plante spirer på eget arr. Pollenlangen trenger igjennom arret ved at kutikula-hydrolyserende enzymer aktiveres. Pollenslangen som frakter spermcellene til den hunnlige gametofytten følger  et transimisjonsvev fra arret, via griffelen og ned til frøemnet.

Synergidene i embryosekken har meget aktiv metabolisme og skiller ut stoffer som leder pollenslangen fram til eggcellen. I embryosekken ved mikropyleenden og eggapparatet er det også et filiformapparat bestående av en tykk cellevegg. Filiformapparatet har økt veggfortykkelse som gir økt overflate av plasmamembranen i synergidene. Pollenslangen kan vokse gjennom mikropylen (porogami) eller utenom (aporogami). Vokser den utenom kan den komme gjennom chalaza (chalazagami) eller mer sjeldent mesogami hvor pollenslangen følger integumentet. Hos angiospermene skjer det en dobbel befruktning, ved at en av de hannlige kjernene smelter sammen med eggcellen og gir zygote og en av de hannlige kjernene smelter sammen med med en eller flere polkjerner og gir en primær endospermkjerne som gir opphav til triploid endosperm.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:10 - Sist endret 14. mai 2020 09:41