Chelat

Chelat (gr. chele - klo) - Stabilt kompleks mellom metallion og et organisk molekyl kalt ligand eller chelat. Ligand og metallion deler elektronpar. Ringstruktur dannet ved reaksjon mellom to eller flere grupper på et ligand og et metall-ion. F.eks. vil det syntetiske chelatet etylendiamintetraeddiksyre (EDTA) kunne dannet chelater med metallioner som jern kobber, zink, mangan og kalsium. Magnesium (Mg2+) danner et naturlig chelat i tetrapyrrolringene i klorofyll og ferrojern (Fe2+) danner chelat i hem .

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:13 - Sist endret 12. mai 2021 12:06