Chelat

Chelat (gr. chele - klo) - Stabilt kompleks mellom metallion og et organisk molekyl kalt ligand eller chelat. Ligand og metallion deler elektronpar. Ringstruktur dannet ved reaksjon mellom to eller flere grupper på et ligand og et metall-ion. F.eks. vil det syntetiske chelatet etylendiamintetraeddiksyre (EDTA) kunne dannet chelater med metallioner som jern kobber, zink, mangan og kalsium. Mg2+ danner et naturlig chelat i tetrapyrrolringene i klorofyll og Fe2+ danner chelat i hem i cytokrom.

Publisert 4. feb. 2011 10:13 - Sist endret 4. feb. 2011 10:13