Cytoplasmatisk hannsterilitet

Cytoplasmatisk hannsterilitet - Sterilitet som skyldes at arret aborteres eller pollen hindres i å utvikles. Nedarves av moren via mitokondriene på ikke-Mendelsk måte. Utviklingen av planten er normal bortsett fra at utviklingen av de hannlige reproduktive delene blokkeres og det lages ikke levedyktig pollen. Viktig i planteforedling av hybrider ved å lage sterile linjer.

CHS skyldes genomet i mitokondrier eller kloroplaster. CHS nedarves via morplanten Det er to typer hannsterilitet: genisk hannsterilitet via cellekjernen, og cytoplasmatisk som er omtalt her. CMS kan oppstå spontant ved mutasjon, men det finnes gener som gjenoppretter hannfertiliteten (Rf-gener). Hannsteriliteten kan skyldes degenerering av tapetlaget i pollenknappene, siden tapetlaget er viktig for utvikling av mikrosporene. Når man lager plantehybrider krysses to foreldrelinjer med gode egenskaper. Den hannlige delen av morplanten må emaskuleres for å hindre produksjon av eget pollen og selvpollinering. Emaskuleringen kan skje manuelt, men dette er arbeidskrevende og kostbart, og hannsterile morplanter er et alternativ. Omtrent all mais (Zea mays) er hybrider. En periode anvendte man den hannsterile cms-T (T-Texas), men på 1970-tallet ble all denne hybridmaisen utsatt for soppangrep. Nå anvendes i stedet cms-C og cms-S. F1-hybrider blir laget av mais, bønner, gulrot, løk, raps, petunia, ris, rug og sorghum (durra).

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:14 - Sist endret 24. jan. 2022 16:35