Ekspansin

Ekspansin - Familie av proteiner som katalyserer løsere celleveggstruktur, som minsker turgortrykket og gir økt vekst av cellevegg og plasmamembran. Celleveggprotein som gir celleveggutvidelse uten hydrolyttisk spalting av komponenter i veggen. Veggstrukturen blir løsere slik at cellen kan ta opp vann og vokse i størrelse.

\(\alpha\)-ekspansin og \(\beta\)-ekspansin er to familier med proteiner som katalyserer en pH avhengig løsning av celleveggstrukturen slik at celleveggen kan utvide seg og cellen øker i størrelse. Plantehormonene gibberellin og auxin gir økst vekst av celler via ekspansiner.

β-ekspansin er vanlig i veksten av pollenslangen gjennom griffelen hos gras.

 

Publisert 4. feb. 2011 10:16 - Sist endret 19. mai 2015 07:20