Ektomykorrhiza

Ektomykorrhiza - Røttene sveller opp og blir gaffeldelte pga. soppsymbiose og er vanlig på skogstrær. Tettved soppmantel rundt røttene, hvor sopphyfene vokser inn mellom cortexcellene og erstatter midtlamellen og danner et Hartig-nett. Fargen kan være hvit, brun, gul eller svart avhengig av soppart. Mange av hattsoppene har funksjon som ektomykorrhiza. Se endomykorrhiza hvor sopphyfene vokser inn i rotcellene.

Publisert 4. feb. 2011 10:16