Endofytt

Endofytt - Sopp eller bakterie som har minst en del av livssyklus i vevet på innsiden av planten uten å forårsake ytre sykdomssymptomer i planten, som kommensal eller mutualistisk. Endofytter kan skille ut mykotoksiner framkalle sykdom hos pattedyr. For eksempel nålemuggsoppen Acremonium  i raigraset svimling (Lolium temulentum), endofytt også i strandsvingel (Festuca arundinacea).

Det er en rekke sopparter (Atkinsonella, Balansia, Balansiopsis, Epichloë, Myriogenosparae) som lever inne i planter som endofytter.

Stilksporesoppene (Basidiomycota) sotsopp og rustsopp lever saprofyttisk i planter, men gir i motsetning til definisjonen over et synlig ytre. Det samme gjelder meldrøye (Claviceps purpurea), heksekostsopp.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:17 - Sist endret 14. mars 2019 17:45