Epitope

Epitope (gr. epi – på; topos – sted) er liten molekylær del eller stykke av et makromolekyl, eller molekylær del av et virus eller organisme (bakterie, sopp, plante, dyr) som blir gjenkjent av antistoffer. Område med antigenreseptorer på overflaten til B-celler, eller T-celler i immunsystemet, som virker  som et antigen , og deretter gir en immunrespons i et immunsystem hos et dyr. Kalles også antigendeterminant.

Immunoglobuliner binder seg bare til et spesifikt område av et antigen kalt epitope.En epitope er en del av et antigen som blir gjenkjent av immunsystemet og kan bestå av fem til åtte aminosyrer som utgjør en liten del av et større protein, eller det samme antall monosakkarider ordnet i en spesifikk tredimensjonal struktur (epitopekonformasjon) som har et korresponderende komplementært bindingssete på en del av at antistoff eller angigenbindende reseptor på B-celler eller T-celler. 

Neoepitoper virker som et tumorspesfikt antigen og er en del av major histokompatibilitetskomplekset (MHC) som skyldes mutasjoner og kan bli anvendes som mål for immunoterapi mot kreft. 

Tilbake til hovedside

Publisert 18. juni 2020 16:06 - Sist endret 25. mai 2021 16:11