Antistoffer

Antistoffer - Proteiner hos vertebrater (virveldyr) som reagerer med et spesielt sete (epitope) på et antigen, og som derved gjør at antigenet lettere kan fjernes ved forskjellige metoder. Epitopen er den delen av antigenet som gjenkjenner antistoffer fra immunsystemet, B-celler og T-celler. Antistoffene er proteiner som kalles immunoglobuliner, og den delen av antistoffet som binder seg til antigenet kalles paratope. Antigen-antistoff systemet er et mangeartet forsvarsverk mot bakterier og virus og har immunologisk hukommelse.

Neoepitope.

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:07 - Sist endret 18. juni 2020 16:08