Antigen

Antigen -  er ethvert makromolekyl (proteiner) eller deler av virus eller organisme som induserer dannelse av antistoffer og reagerer med dem. Antigener er et patogen (virus, bakterier, sopp), cellebestanddeler (rester av cellevegger), proteiner eller andre makromolekyler fra levende eller døde organismer  som aktiverer en spesifikk immunrespons i immunsystemet. Et antigen må ha en viss størrelse, molekylvekt ca. > 6000. Antigener som fremkaller allergi kalles allergener.

Et antigen kan binde seg til ett eller flere antistoffer. Immunoglobuliner er et eksempel på antistoffer, og er satt sammen av tunge og lette proteinkjeder formet som en Y, og som har et spesifikt et antigenbindende sete på de to ytterste utstikkerne på Y. B-celler og T-celler i immunsystemet har antigenmottakere (antigenreseptorer) på overflaten. Det er bare en liten del av den molekylære strukturen i antigenet som binder seg til antistoffet, en kalt kalt epitope (antigendeterminant). Et antigen som binder seg til et antistoff gir et antigen-antistoffkompleks. 

Tilbake til hovedside

Publisert 4. feb. 2011 10:07 - Sist endret 25. mai 2021 12:54