Fettnedbrytning

Fettnedbrytning - Fosfolipider hydrolyseres av fosfolipaser. Fosfolipase A fjerner fettsyrene fra et fosfolipidmolekyl. De kalles fosfolipase A1 hvis fettsyren fjernes i 1-posisjon og fosfolipase A2 hvis den fjernes i 2-posisjon. Fosfolipase C fjerner fosfat med sidegruppen (f.eks. cholin) og diacylglycerol blir produktet. Inositol-4,5-bisfosfat laget via fosfolipase C kan virke som et sekundært signalstoff i planten. Fosfolipase D fjerner sidegruppen hektet på fosfat. Fettsyrer frigitt fra fett av lipaser kan omsettes ved alfa-oksidasjon eller beta-oksidasjon eller. Alfa-oksidasjon starter med oksidasjon av alfa-karbonet ved siden av syregruppen. Oksygen er nødvendig og det lages fettaldehyd og CO2. Fettaldehyd omdannes til fettsyre ved et NAD+-krevende system. Den vanligste oksidasjonen er imidlertid beta-oksidasjon av fettsyrer (se beta-oksidasjon).

β-oksidasjon av fettsyrer i glyoksysomene. Hydrogenperoksid blir nedbrutt av katalase. Det kuttes av enheter med acetyl-CoA fra fettsyrekjeden slik at kjeden blir 2 karbonatomer kortere for hver runde. Hvis fettsyrene har odde antall karbonatomer blir det siste substratet som spaltes av propionat-CoA. Umettede fettsyrer er vanligvis i cis-konfigurasjon og når man kommer fram til dobbeltbindingen skjer det endring fra cis til trans katalysert av en isomerase. Plantene kan, i motsetning til dyrene, omdanne fettsyrer til sukker.

Beta-oksidasjon av fettsyrer

Ved α-oksidasjon av fettsyrer er det alfa-karbonet som oksideres i motsetning til β-oksidasjon hvor oksidasjonen skjer ved β-karbonet. α-karbonet frigis som karbondioksid og det blir igjen et fettsyrealdehyd. α-oksidasjon skjer med fettsyrer som har sidekjeder som hindrer vanlig β-oksidasjon. Fytol-halen fra nedbrytning av klorofyll omsettes via α-oksidasjon.

Alfaoksidasjon av fettsyrer

 

Det finnes også flere alternative nedbrytningsveier for fett

Alternative nedbrytningsveier for fett

.

Publisert 4. feb. 2011 10:19 - Sist endret 3. juli 2013 09:54