Fluks

Fluks (l. fluxus -  strømme, flyte) er stofftransport  målt som hvor mye stoff eller energi som passerer per arealenhet og tidsenhet. Fluks er en strøm av stoff (molekyler, atomer, partikler) eller energi (elektrisk strøm, ladninger, magnetisme, lys, varme). Flukser blir forklart og beskrevet  av en rekke fenomenologiske fluksligninger (transportligninger) og irreversibel termodynamikk. I alle levende organismer og dissipative strukturer (energiforbrukende), samt alt annet i Universet er det kontinuerlige flukser av stoff og energi. Og alt i Universet dreier seg om tid.

Fluksene er drevet av gradienter i konsentrasjon, trykk, høyde eller ladning, og involverer krefter. For flukser i innen biologi og økosystemer er molbegrepet meget nyttig for å kunne beskrive stofftransport. Fluks av stoff  kan e.g. ha måleenhet mikromol per kvadratmeter og sekund (µmol m-2 s-1). Konsentrasjoner er i seg selv ofte ikke interessante, men det er derimot fluksene. For eksempel er en CO2-konsentrasjon i atmosfæren på 400 ppm i seg selv mindre interessant, mens derimot CO2-fluksene mellom de autotrofe og heterotrofe organismene i de akvatiske og terrestriske økosystemene, antropogene CO2-flukser og flukser mellom vann, jord og atmosfære gir en mye størrelse forståelse av prosessene som styrer konsentrasjonen. Stiger eller synker konsentrasjonen over tid så må det være en endring i fluksene.

Fluens

Lys kan i tillegg til å bli målt som en fluks (µmol m-2 s-1), bli målt som en fluens: Summen av og totalantallet fotoner per bestrålt areal (µmol m-2). Summen av fotoner som treffer en kule, dividert på tverrsnittsarealet. Nøytronstråling fra Sola kan også bli målt som en fluens.

Tilbake til hovedside

 

Publisert 4. juli 2018 11:44 - Sist endret 24. jan. 2020 09:33