Frøplanter

Frøplanter - Spermatophyta. Omfatter de nakenfrøete (gymnospermene) og de dekkfrøete (angiospermene) plantene, blomsterplantene. Frøplantene bruker frø som spredningsorgan.

Frøplantene har en rekke bygningstrekk som er homologe med det man finner hos karsporeplantene. I prinsippet er det ikke store forskjellen på formeringen hos de heterospore karsporeplantene og frøplantene. Frøplantene har også generasjonsveksling, men gametofyttgenerasjonen er enda mer redusert i størrelse. Fruktblad tilsvarer megasporofyll eller makrosporofyll; støvblad (pollenbærer, pollenblad) tilsvarer mikrosporofyll; nucellus tilsvarer megasporangium eller makrosporangium; pollensekk tilsvarer mikrosporangium; enkjernet embryosekk tilsvarer megaspore eller makrospore; enkjernet pollen tilsvarer mikrospore; primær endosperm (hos nakenfrøete) tilsvarer megaprothallium; og flerkjernet pollen tilsvarer mikroprothallium.

Publisert 4. feb. 2011 10:21 - Sist endret 6. des. 2016 16:25