Glutation-askorbat syklus

Glutation-askorbat syklus fjerner giftig hydrogenperoksid (H2O2) og andre reaktive oksygenforbindelse i cytoplasma, peroksisomer, mitokondrier og kloroplaster, hvor askorbinsyre (vitamin C) og tripeptidet glutation deltar.  

En viktig del av antioksidantforsvaret i planter for å fjerne skadelige reaktive oksygenforbindelser.

Enzymet superoksid dismutase katalyserer omdanning av superoksidanionradikal til hydrogenperoksid og oksygen, en dismuteringsreaksjon. Hydrogenperoksid blir deretter redusert til vann, katalysert av enzymet askorbat peroksidase, hvor askorbinsyre er elektron-donor. Produktet blir monodehydroaskorbat, et radikal, men dette disproporsjonerer raskt til askorbat og dehydroaskorbat.

Askorbat og dehydroaskorbat

Dehydroaskorbat blir redusert tilbake til askorbat med bruk av redusert glutation (GSH) katalysert av dehydroaskorbat reduktase og i tillegg til produktet askorbat blir det dannet oksidert glutation (GSSG). GSSG blir redusert tilbake til redusert glutation (GSH) katalysert av enzymet glutation reduktase, men hvor elektronene nå kommer fra NADPH.

Tilbake til hovedside

Publisert 13. mars 2017 14:59 - Sist endret 21. juni 2019 11:05